Svetovanje

Vzpostavitev ali prenova procesov upravljanja s terjatvami v podjetjih

Terjatve so pomemben del premoženja vsakega podjetja. Ko kupci zamujajo s plačili, s tem neposredno ogrožajo to premoženje. V izogib tveganju neplačil mora vsako podjetje vzpostaviti sistem upravljanja s terjatvami – izdelati pravila, kdo je ob kakšnem času odgovoren za izvedbo določene vrste aktivnosti.

KVESTOR pomaga izdelati optimalen sistem skrbi za terjatve, upoštevajoč dejavnost podjetja, portfelj kupcev kot tudi interne resurse. Pokličite nas in pomagali vam bomo.

Usposabljanje ekip za izterjavo

KVESTOR svoje bogate izkušnje s področja izterjave z veseljem prenaša na zainteresirano javnost. Predavamo na raznih seminarjih odprtega tipa, po potrebi pa pripravimo tudi interna izobraževanja za konkretnega naročnika.

Pregled konkretnih problemov in izdelava optimalne strategije reševanja

Imate na mizi preveč različnih ponudb in ste v dvomih, na kakšen bi se bilo najustrezneje lotiti konkretne terjatve? Naše obširno poznavanje trga izterjav in upravljanja terjatev, tako na strani povpraševanja kot tudi na strani ponudbe, vam lahko pripomore k izbiri najustreznejšega pristopa h konkretnemu problemu.

Zavarovanje terjatev

Odlikuje nas bogato znanje s področja zavarovanja terjatev.

Imamo obsežne izkušnje s sodelovanjem na ravni globalnih, regionalnih in lokalnih ponudnikov.

Z veseljem dajemo priporočila glede raznih postopkov, tako v fazi sklepanja zavarovalnih pogodb kot tudi ob nastanku škodnih primerov.

Naša komunikacija s škodnimi oddelki zavarovalnic razbremeni zavarovance poročanja in obveščanja o poteku izterjav zavarovanih primerov.

Storitve, ki jih izvajamo skupaj s poslovnimi partnerji

  • komunikacija z bankami in drugimi institucijami
  • prestrukturiranje
  • poslovni načrti
  • skrbni pregledi (due diligence)
  • cenitve
  • MRA
  • IBR