Ekipa

Izterjave so zelo resen problem. Mi se jih lotevamo z veseljem.

Prav vsi člani ekipe se naše dejavnosti lotevajo strokovno, profesionalno, z veliko mero zavzetosti in s ponosom.

Direktor družbe Leon Zalar se je z dejavnostjo izterjav srečal v letu 2000, takrat še kot absolvent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlil v francosko-avstrijski družbi Coface Intercredit. V letu 2004 je bil povabljen, da se pridruži takratni SID – slovenski izvozni družbi. V okviru tamkajšnje pravne službe je poskrbel za vzpostavitev nove družbe, specializirane za izterjavo dolgov in bonitetne informacije – Pro Kolekt – in se v novembru 2004 tudi kot prvi zaposlil v novoustanovljeni družbi. V letu 2012 je bil imenovan za direktorja družbe.

Ves čas je pomembno prispeval k razvoju informacijske podpore, predaval na številnih kongresih in seminarjih ter skrbel za razvoj ekipe. Le-ta mora biti skrbno sestavljena praviloma iz pravnikov in ekonomistov, ki jih vodi želja po poznavanju in razumevanju vsebine poslovanja ter so zmožni učinkovite komunikacije z različnimi ljudmi, organizacijami, okolji, jeziki itd.

Še posebej nas odlikujejo obširne izkušnje z izterjavami v tujini. V vsaki državi, kjer slovenski izvozniki naletijo na problematične dolžnike, mi osebno poznamo lokalne izvajalce izterjav. To nam zagotavlja odlično odzivnost in učinkovitost praktično povsod po svetu.

Naše bogate izkušnje s področja zavarovanja terjatev so lahko v veliko pomoč podjetjem preventivno, torej v izogib težavam s plačili.