Cenik

Ceno določa zahtevnost izterjave

Vsakemu posameznemu primeru izterjave se posebej posvetimo in na takšen način poteka tudi določitev cene naših storitev.

Sistem cen po vseh državah sveta, za vse tipe, zneske in starosti terjatev bi bil preobsežen za objavo na tem spletnem mestu.

Prepričani smo, da lahko upniku ponudimo najugodnejšo ceno za učinkovito izterjavo šele po preučitvi konkretnega primera.

Vztrajanje pri prenizki ceni lahko privede do premajhnega nabora opravljenih storitev, posledica pa je lahko izguba terjatve, ki bi jo s pravočasnim pravilnim ukrepanjem uspeli izterjati. Ne-izterjava pa je pravzaprav najdražja, saj upniku pomeni enak strošek kot 100% provizija…