Izterjave

Bogat nabor ukrepov

Poleg hitrosti ukrepanja je zelo pomemben tudi nabor ukrepov, uperjenih proti dolžniku. KVESTOR daje poseben poudarek bogatemu poznavanju jezikov, pravnih ureditev, lokalnih običajev in aktualnih gospodarskih razmer.

Izterjevalci brez takšnih znanj lahko svojim naročnikom povzročijo več škode kot koristi.

Skrb za pravočasno plačilo izdanih računov (opominjanje kupcev pred in ob zapadlosti terjatev)

Vse več podjetij svoje procese upravljanja s terjatvami optimizira do te mere, da strokovnjakom prepusti skrb zanje že takoj po izdaji računa, še preden le-ta zapade v plačilo. KVESTOR se takšnih izterjav loteva s posebnim občutkom za ohranitev dobrega odnosa med kupcem in dobaviteljem.

Pokličite nas in pomagali vam bomo definirati optimalen proces skrbi za pravočasno plačilo vaših računov.

Izvensodna izterjava zapadlih terjatev

Interni postopki izterjave terjatev, izvedeni tako s strani prodajne kakor tudi s strani računovodske ekipe, ne privedejo vedno do plačila v razumnem roku. Vsako podjetje mora presoditi in preračunati, v kateri fazi je smiselno skrb za izterjavo terjatev do kupcev zaupati zunanjim strokovnjakom.

Razloga za takšno odločitev sta vsaj dva:

  • V času, ki bi ga npr. prodajno osebje porabilo za izterjave, naj raje še naprej opravlja svojo ključno vlogo – prodajo.
  • Ekipa KVESTOR je specializirana za izterjevanje in neodvisna od osnovnega razmerja med upnikom in dolžnikom, zato je praviloma bolj učinkovita pri pridobivanju plačil s strani zamudnikov.

Sporočite nam, kateri kupec vam zamuja s plačilom; preverili ga bomo in vam izdelali predlog najučinkovitejšega pristopa k izterjavi.

Sodne izterjave

KVESTOR nudi asistenco upnikom v raznih postopkih sodnega uveljavljanja terjatev. Enako kot za izvensodne izterjave imamo vzpostavljene odnose po vsem svetu tudi s specializiranimi odvetniškimi pisarnami. Najsi gre za vložitev tožbe zoper dolžnika ali morebiti uveljavljanje pridržka lastninske pravice, vedno je potreben strokovni pristop. Poleg pravniških znanj so v zadevah z mednarodnim elementom zelo pomembne tudi izkušnje pri komunikaciji v tujih jezikih, seveda ob upoštevanju specifik različnih pravnih sistemov in poslovnih okolij. Poiskati odvetnika nekje na drugem koncu sveta je v dobi interneta sicer lahka naloga. Imeti z njim dobre odnose in učinkovito komunikacijo pa poslanstvo, ki presega obseg nalog običajnega proizvodnega ali prodajno usmerjenega podjetja.

Skrb za vaše sodne postopke v tujini prepustite ekipi KVESTOR

Kot zelo učinkovito se je izkazalo tudi naše zastopanje upnikov na rubežih.

Ne jezite se na izvršitelja, ki vam pošlje račun za neuspešno opravljen rubež. Če bo nad postopkom bdel KVESTOR, bo rubež zagotovo učinkovitejši!

Insolvenčni postopki

Kadar je zoper dolžnika uveden stečajni postopek ali npr. prisilna poravnava, sicer ne moremo izvajati klasičnih postopkov izterjave. Pomembno pa je, da poskrbimo za pravočasno in pravilno prijavo terjatev, da upnik ne ostane popolnoma brez pravic. Roki za prijavo terjatev so večinoma kratki, aktivnosti s pripravo ustrezne dokumentacije, zlasti v tujem jeziku, pa pogosto obsežne.

Ne odlašajte in ne preizkušajte sreče! Mi vam lahko pomagamo.