Zamudne obresti rastejo

Po veljavni zakonodaji se višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti v Sloveniji določa dvakrat letno; finančno ministrstvo jo objavi v Uradnem listu. Od julija 2016 pa vse do konca leta 2022 je bila zaradi specifične situacije na medbančnih trgih v veljavi nespremenjena mera – 8%.

S 1.1.2023 pa je predpisana obrestna mera zamudnih obresti zvišana na 10,5%.