Hitro ukrepanje je ključno

Kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri.

Kuj železo, dokler je še vroče.

Stare modrosti, ki pa so danes še kako aktualne. V teh negotovih časih, ko se iz tedna v teden spreminjajo vladni ukrepi boja proti COVID epidemiji in se soočamo z vedno novimi omejitvami, moramo biti še posebej agilni. Pripravljenost na hitro odločanje in sklepanje kompromisov nam lahko prihrani prenekatero bridko izkušnjo. Pri upravljanju terjatev že od nekdaj velja, da z odlašanjem izterjevanja verjetnost poplačila strmo pada. V časih, ko za en teden naprej ne vemo, ali bodo delovala sodišča, ali bomo lahko potovali, ali bodo podjetja lahko poslovala itd., je smotrno sprejeti tudi kak na prvi pogled boleč kompromis.

Bolje vrabec v roki kot golob na strehi.

Da je to resnično optimalno razmišljanje, se nam je pred kratkim potrdilo pri izterjavi v Makedoniji. Ob čakanju na nadaljevanje pravde smo upniku svetovali, da pristane na odplačilo v 10 mesečnih obrokih in se odpove plačilu zamudnih obresti. Dolžnik je obljubil plačilo celotne glavnice in sodnih stroškov. Sodna poravnava je bila sklenjena v decembru in dolžnik je do marca poravnal že tri obroke. Kmalu po sklenitvi sodne poravnave pa smo izvedeli, da je sodnica, ki je obravnavala primer, zbolela za COVID-19. Če se torej ne bi odločili za sklenitev sodne poravnave, bi zadeva še vedno čakala na prvi narok – ta ne bi bil razpisan pred junijem letos. Upnik bo po zaslugi pravočasne in pravilne odločitve dobil poplačano celotno svojo terjatev, in to hitreje, kot če bi čakal na nadaljevanje pravdnega postopka.