Tri hitra priporočila glede upravljanja terjatev v času spremenjenih razmer

Pandemija novega koronavirusa je tudi k nam prinesla nove razmere, v katerih smo se prisiljeni privajati na življenje brez srečevanja s sorodniki, prijatelji, znanci, poslovnimi partnerji. Nekaterim pobeg v virtualno okolje bolje uspeva, tisti pa, ki se ne zmorejo ali ne želijo prilagoditi, na kocko postavljajo življenje. Ne le svoje.

In če socialne stike zlahka omejimo oziroma preselimo v virtualni svet, ne moremo enako učinkovito ukrepati v gospodarstvu. Posel smo ljudje.

Tudi v teh novih razmerah, ali pa morda prav zaradi njih še toliko bolj, ne pozabimo:

 

  1. Z vsemi poslovnimi partnerji imejmo usklajene odprte postavke. Obe strani se morata podrobno strinjati o odprtih medsebojnih obveznostih in o podlagah, iz katerih izhajajo. Neurejene evidence se slejkoprej odrazijo v dolgotrajnih in neučinkovitih postopkih.
  2. Ker lahko zaradi zaustavitve številnih aktivnosti pričakujemo resne likvidnostne težave, se bomo primorani soočati s prošnjami kupcev za odlog plačila obveznosti. Nikar zgolj ne pristanimo na odlog za nedoločen čas, saj si s tem lahko otežimo ali celo onemogočimo uveljavljanje terjatev tudi po končanju kriznih razmer.
  3. Obseg novih poslov prilagodimo novi realnosti. Bojmo se kupcev, ki v isti sapi razlagajo o velikih obsegih prodaje in sprašujejo za daljše plačilne roke. Ne pozabimo, da je najboljši posel tisti, za katerega dejansko prejmemo plačilo.

Ob vsem tem pa ohranimo mirne živce. Pazimo nase in na ljudi okrog sebe. Bolj kot kadarkoli prej moramo verjeti, da bomo tudi to krizo enkrat prebrodili in potem spet imeli možnost rasti in normalno ustvarjati. Če bo zdravje, bo vse.