Izvozna konferenca 2019

6. KONFERENCA SLOVENSKIH IZVOZNIKOV je odlična priložnost za osvežitev stikov in pridobivanje oziroma izmenjavo uporabnih aktualnih informacij.

Letos daje poseben poudarek obvladovanju tveganj, zavarovanju terjatev. Med vidnejšimi govorniki tako nastopa Franz Maier, Atradius.

Kvestor tudi pri tem dogodku v okviru projekta IZVOZNIKI.SI z veseljem sodeluje.