Učinek neplačila na poslovanje

Dodatno pridobljeni posel v podjetje prinese veliko veselje. Prodali bomo dodatne količine, presegli planirani obseg prodaje in poslovni rezultat bo ob koncu leta še boljši. Kaj hitro pa se takšna evforija lahko spremeni v pravo nočno moro, namesto dodatnega dobička pa nam posel povzroči minus, ki ga le stežka pokrijemo. Če je naša profitna marža 5% in nam kupec ne plača 50 tisoč EUR, moramo dodatno realizirati (in dobiti v celoti plačano) kar za en milijon EUR prodaje, da nadomestimo izpad dobička. Če novi posel pogledamo s takšne perspektive, se nam potreba po upravljanju tveganj vsiljuje sama po sebi. Nauk te zgodbe je, da naj bo dodatni posel zanimiv šele, če je tudi dovolj varen.

Zavarovanje terjatev je učinkovito in cenovno ugodno orodje pri upravljanju tveganja neplačil kupcev.

KVESTOR ima bogate izkušnje s področja zavarovanja terjatev in upravljanja tveganj. Z zavarovalnicami sodelujemo tako na področju preventive kot tudi pri izterjevanju neplačil.