Licenca

Po dodatnem izobraževanju s področja upravljanja tveganj v letu 2017 je naš direktor Leon Zalar uspešno opravil izpit za zavarovalnega posrednika pri Slovenskem zavarovalnem združenju in posledično pri Agenciji za zavarovalni nadzor pridobil dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja.

 Omenjena licenca izkazuje našo strokovnost in usposobljenost za svetovanje pri pogajanjih z zavarovalnicami - ponudniki zavarovanja terjatev.

Kvestor ima bogate izkušnje na področju svetovanja pri implementaciji učinkovitih internih postopkov za upravljanje terjatev. Za učinkovit nadzor nad terjatvami je potrebno sodelovanje vodstva podjetja, prodajne ekipe in računovodstva. Mi znamo identificirati obstoječe odnose in procese v podjetju ter podati priporočila, kako upravljanje terjatev še nadgraditi s ciljem izboljšanja likvidnosti in preprečevanja zamud pri plačilih.