Detektiv

Naš pogodbeni partner za detektivske storitve je detektiv Janez Zemljak, št. licence 168.