Povezave v Italiji

Italija slovenskim izvoznikom predstavlja pomemben trg in posledično so pogosti tudi primeri, ko je potrebno od italijanskih kupcev – zamudnikov pridobiti plačilo.

Naša ekipa ima pri izterjavah v Italiji bogate izkušnje in pohvalimo se lahko s številnimi uspešno rešenimi primeri, tako izvensodno kot tudi na sodiščih. Zaradi velikega obsega sodelovanja z italijanskimi partnerji redno vzdržujemo tudi osebne stike. V tem tednu se je tako naš direktor g. Leon Zalar oglasil v štirih italijanskih podjetjih, ki so vsako po svoje specializirana za izvajanje izterjav. Odlikujejo jih močni pravni oddelki, veliki klicni centri in dobro razpredena mreža lokalnih agentov, ki znajo izslediti praktično vsakega dolžnika kjerkoli po Italiji. V prihodnjem mesecu načrtujemo srečanje še z dvema partnerskima agencijama v Italiji.

Vsem, ki  se pri poslovanju z italijanskimi kupci srečujete z izzivi glede zagotovitve plačil, smo z veseljem na razpolago.