Povezave v tujini

Mednarodni stiki so nadvse pomembni za učinkovito vodenje izterjav zoper dolžnike v tujini. V Kvestorju zato skrbimo za redne osebne stike s tujimi partnerji.

Ta mesec se tako udeležujemo kongresa v Bolgariji, na katerem se srečujemo s predstavniki izterjevalskih agencij z vsega sveta. Kongres je priložnost tako za krepitev osebnih stikov, kot tudi za pridobivanje najnovejših znanj s področja upravljanja terjatev in seznanitev z najnovejšimi trendi v izterjevalski industriji.