Prodaja je zaključena šele takrat, ko prodajalec prejme plačilo.

  • Opravljena storitev ali dobavljeno blago je zgolj prva polovica realizacije kupoprodajne pogodbe. Drugi, enako pomembni del posla pa je plačilo.

Enako kot dobavitelj pravočasno in kakovostno ustrezno izvede dobavo blaga ali opravi svojo storitev, mora kupec pravočasno in v celoti poravnati svojo obveznost. Z vsakim dnem zamude s plačilom svojemu poslovnemu partnerju povzroča škodo – v obliki obresti z vidika financiranja ter v obliki stroškov ekipe, ki se ukvarja z neplačanimi terjatvami.

Ekipa KVESTOR poskrbi, da so posli izpeljani v celoti in ne le napol.