Želite preveriti svojega poslovnega partnerja?

  • Morda kupec pričakuje, da mu boste odobrili večji obseg sodelovanja na odloženo plačilo?
  • Dobavitelj od vas zahteva avansno plačilo. Kako varna je ta transakcija?
  • Je od pravočasnih dobav vašega dobavitelja odvisno vaše vsakodnevno obratovanje? Se lahko nanj resnično zanesete?

Pokličite nas in preverite, kaj o vaših poslovnih partnerjih vemo mi.

 

KAKOVOSTNE IN AŽURNE BONITETNE INFORMACIJE SO KLJUČNE PRI SPREJEMANJU ODLOČITEV O SODELOVANJU.