Vam kupec zamuja s plačilom že več kot mesec dni?

Ukrepajte takoj!

Kot dobavitelj potrpežljivo čakate na plačilo in si ne upate svojih kupcev povprašati za plačilo?

Se bojite, da bi tako pokvarili svoj odnos s kupcem?

Najprej se vprašajte, ali je odnos s takšnim kupcem resnično dober, če v njem dogovore spoštujete in svoje obveznosti v celoti izpolnjujete le vi.

Za razrešitev zagat na primeren način pa pokličite KVESTOR.

Na primeren način bomo poskrbeli, da bodo tudi vaši kupci spoštovali dogovore.