Vam obseg prodaje raste, obenem pa izgubljate pregled nad terjatvami?

Pomagali vam bomo vzpostaviti učinkovite in varne procese upravljanja vaših terjatev (in likvidnosti).

Zavedamo se, da poslovno okolje podjetja vse pogosteje sili k prevelikemu izpostavljanju. Da bi sploh prišel do posla, prodajalec pristane na pogoje, ki presegajo okvire varnega poslovanja – dobavi večjo vrednost blaga od priporočenega limita, pristane na daljše plačilne roke, ne zahteva ustrezne garancije. Nemalokrat se tudi zgodi, da se okoliščine od trenutka preverjanja kupca do dejanske izvedbe posla bistveno spremenijo. Dobavitelj kupca sicer temeljito preveri, preden terjatve zapadejo v plačilo pa pride do nenadnih in nepredvidenih sprememb, ki kupcu onemogočijo poplačilo njegovih obveznosti.

Preventiva torej ni vedno dovolj; pogosto je potrebno ukrepanje v smislu izterjave. Za takšne situacije morajo biti v podjetju predvideni scenariji, ki zagotavljajo varno poplačilo terjatve. Zlasti je pomembno, da so odgovornosti in pristojnosti jasno določene in vsak član ekipe natančno ve, kako postopati.