Preventiva je boljša kot kurativa.

Ekipa KVESTOR zna priskočiti na pomoč že v fazi preventive. Oceniti znamo, koliko se je smiselno izpostaviti do posameznega poslovnega partnerja, tako glede zneska kot tudi glede roka plačila. Priporočamo tudi, katerim poslovnim partnerjem sploh ne gre zaupati brez vnaprejšnjega plačila. Po drugi strani pa tudi kupec lahko pride v situacijo, ko dobavitelj od njega zahteva avansno plačilo, potem pa dobava ni realizirana. Previdnost je torej potrebna tudi pri odločanju, komu je sploh primerno plačevati vnaprej.

Z majhno investicijo v preverjanje poslovnega partnerja pred dobavo na odloženo plačilo si lahko prihranimo prenekatero bridko izkušnjo. Smiselno je torej kupiti bonitetno poročilo ali se celo naročiti na monitoring.

 

Zavarovanje terjatev – če vam ne plača kupec, večji del bremena nosi zavarovalnica.  Pokličite nas za nasvet!