KDOR ČAKA - NE DOČAKA!

S potekom časa verjetnost uspešne izterjave pada.

Stara modrost »Kdor čaka – dočaka«, zagotovo ne velja na področju upravljanja s terjatvami. Ravno nasprotno: Kdor se prej potrudi z izterjavo, ima večjo možnost, da bo uspešno prišel do svojega denarja.

Odlašanje, obotavljanje in čakanje prepogosto privedejo do neizterljivosti terjatve.

Graf verjetnosti uspešne izterjave glede na čas od zapadlosti terjatve

Verjetnost uspesne izterjave glede na zapadlost