Nemčija

Izvensodne izterjave

Dejavnost izvensodnih izterjav je v Nemčiji odlično razvita in močno regulirana. Da posameznik sploh lahko prične delovati na področju izterjav, mora najprej opraviti posebno izobraževanje o okviru specializirane institucije, ki v Nemčiji skrbi za visoko kakovostno raven dejavnosti izterjav. Z nemškimi izterjevalskimi agencijami imamo vzpostavljeno obširno sodelovanje. Z izterjevalskimi kolegi v Nemčiji smo razvili prijateljske odnose in se redno srečujemo.

Obiski dolžnikov se v Nemčiji izvajajo redkeje kot npr. v Italiji.

Sodne izterjave

Sodne poti v Nemčiji izvajamo glede na okoliščine posameznega primera izterjave - ali v sodelovanju z izterjevalsko agencijo ali pa neposredno z odvetniško pisarno. V skrbi za obvladovanje stroškov skušamo tudi v okviru sodnih postopkov, če je le mogoče, doseči dogovor oziroma poravnavo.

Običajni zastaralni rok v Nemčiji je tri leta, tako kot v Sloveniji.

Bonitetne informacije

Nemške pravne osebe niso zavezane objavljati tako podrobnih informacij o svojem poslovanju, kot smo jih vajeni videti v Sloveniji. Naši bonitetni viri imajo sicer na razpolago veliko informacij, vendar so finančni podatki pogosto zelo skopi, če ne gre za družbe, ki kotirajo na borzi.