Italija

Izvensodne terjave

V Italiji imamo vzpostavljeno dobro razpredenmo mrežo lokalnih partnerjev. Kateremu od njih predamo posamezni primer v izterjavo, se odločimo glede na lokacijo dolžnika in glede na pričakovani nabor ukrepov, ki bodo po naši oceni najbolj učinkoviti. Nekateri dolžniki  se npr. dobro odzovejo na poziv večje ugledne institucije, spet druge je potrebno izslediti na terenu itd. 

Sodne izterjave

V Italiji imamo pozitivne izkušnje tudi s sodnimi postopki. Odvetniške pisarne, s katerimi sodelujemo, so specializirane za gospodarskopravne in finančne zadeve. Uspešne primere beležimo tudi v stečajnih zadevah.

Splošni zastaralni rok v Italiji je 10 let. 

Bonitetne informacije

Naši italijanski kolegi razpolagajo z obširnimi bazami podatkov. Aktualne informacije se pridobijo takoj, brez čakanja na "ročno" ažuriranje podatkov. Že minimalni stroški zadostujejo za pridobitev obširnega bonitetnega poročila o italijanskem podjetju.