Zbirka znanja

Nasveti

Ekipa KVESTOR vsakodnevno komunicira s partnerji v tujini in pri tem suvereno uporablja številne tuje jezike (angleški, nemški, italijanski, hrvaški, makedonski, srbski,...)
Dejstvo, da je KVESTOR zoper določeno družbo že vodil izterjavo, predstavlja pomembno informacijo raznim dobaviteljem kot tudi finančnim institucijam – bankam, zavarovalnicam.
Overitev podpisa na izvršnici bo cenejša, če jo opravite na upravni enoti namesto pri notarju.
Pridobitev novega kupca ali pa novega naročila od obstoječega kupca za prodajno ekipo pomeni določeno mero zmagoslavja.

Če kupec odpelje blago in ga ne plača, pa ne moremo reči, da ga je kupil, temveč ga je vzel. In takšen kupec, ki je blago vzel a ga ni plačal, postane dolžnik.
Najboljša preventiva je redno preverjanje kupcev in pravočasno ukrepanje zoper tiste, ki imajo probleme s plačili.

Z odlašanjem izterjevalskih aktivnosti se verjetnost poplačila terjatve nevarno zmanjšuje.
Posvetite posebno pozornost preverjanju družb, ki so v zadnjem času (večkrat) zamenjale lastnike ali poslovni naslov.
Z angažiranjem izterjevalske agencije ne čakajte več kot tri mesece po zapadlosti računa. Dlje kot ostaja terjatev nepoplačana, manjša je možnost, da jo bo dolžnik kdajkoli poplačal.
Pred pričetkom sodelovanja je pametno preveriti boniteto vsakega poslovnega partnerja, tako kupca kot tudi dobavitelja.

Strošek nekaj deset evrov je zanemarljiv v primerjavi z izgubo, ki jo lahko utrpite zaradi nepoznavanja zmožnosti poslovnega partnerja.
Izvensodna izterjava z angažiranjem izterjevalske agencije omogoča upniku, da se intenzivneje posveti svoji primarni dejavnosti.
Monitoring zagotavlja pravočasno obveščenost o spremembah v podjetjih, ki bi lahko imele vpliv na nadaljnje poslovanje.
Z angažiranjem izterjevalske agencije ponavadi ni ogroženo morebitno nadaljnje sodelovanje kupca z dobaviteljem, kot je to običajno v primeru sodnega spora.
Vsako podjetje, ki prodaja na odloženo plačilo, pride v situacijo, ko mu kak kupec ob zapadlosti ne poravna svojih obveznosti. Pogosto se tak dobavitelj celo boji povprašati dolžnika za svoj težko prisluženi denar, največkrat v bojazni, da bo pokvaril odnose s kupcem oziroma ga celo izgubil.

Ekipa KVESTOR zna na primeren način doseči poplačilo terjatev. Delujemo z mislijo na nadaljnje sodelovanje med kupcem in dobaviteljem. Upoštevamo specifike posameznih dejavnosti. Pred intervencijo temeljito preverimo dolžnikov finančni in poslovni položaj.
Vaš računovodja naj skrbi za poplačilo terjatev največ do zamude enega meseca. Za izterjave pri večjih zamudah angažirajte izterjevalno agencijo.
Vsaka posamezna terjatev, ki jo je potrebno izterjati, je ekipi KVESTOR enako pomembna, kot upniku, ki čaka na plačilo.
Ko dobimo terjatev v izterjavo, se poglobimo v zadevo in natančno preučimo, iz česa ta terjatev izvira. Dobro poznavanje osnovnega posla med kupcem in dolžnikom je nujno za učinkovito nastopanje zoper dolžnika s ciljem izterjave.
Če je negovanje odnosov s kupci še v domeni prodajnih ekip, pa je vsekakor smiselno, da ukvarjanje z dolžniki prepustimo strokovnjakom – izterjevalcem.

Ekipa kakovostne izterjevalske agencije je praviloma sestavljena iz pravnikov in ekonomistov. Zlasti kadar se ukvarjajo z mednarodnimi primeri, morajo imeti poleg ostalih strokovnih znanj tudi obsežne izkušnje s komuniciranjem s tujih jezikih.

Hudič pogosto tiči v podrobnostih in pri izterjavah ponavadi nimamo popravnega izpita. Če zamudimo s primernimi ukrepi, je terjatev lahko za vedno izgubljena.
Praktično povsod po svetu smo preizkusili lokalne izterjevalce v državah dolžnikov. Mnoge med njimi tudi osebno poznamo.

Naše bogate izkušnje s konkretnimi primeri v tujini zagotavljajo izbiro optimalnega lokalnega partnerja tako z vidika učinkovitosti kakor tudi glede razmerja med ceno in kakovostjo storitev.

 

Dodatna vprašanja

Če iskanih informacij na naši spletni strani niste uspeli najti, nam to sporočite in potrudili se bomo, da vam poiščemo in pripravimo ustrezen odgovor.

Vaše izkušnje

Če imate koristne informacije, ki ste jih pripravljeni deliti z drugimi, nam jih posredujte, da jih objavimo v tej rubriki.